• Sveriges kristna samlas i city
    Jesusmanifestationen samlar kristna från hela Sverige i ett enda syfte - att upphöja Jesus Kristus som herre och frälsare

Varmt välkommen till Jesusmanifestationen 2014!

Den sjunde Jesusmanifestationen

Datum: Lördagen den 17:e maj
Plats
: Kungsträdgården och på många andra platser under dagen
Tider:
Kl 09.00 till kl 17.00

Jesusmanifestationen är fokuserad på Jesus och lyfter fram kärnan i den kristna tron. Hela dagen är en form av gudstjänst med många olika uttrycksformer.
Teologiskt baseras Jesusmanifestationen på bibelordet i Johannes 14:6 och den Nicenska trosbekännelsen.


”Jesus är Vägen, Sanningen och Livet"

Tron på Jesus har en inneboende kraft att förvandla människor och omständigheter och därför vill vi tillsammans upphöja Jesus. På följande sidor hittar du kartor, platser och program.

Varmt välkommen!