• Sveriges kristna samlas i city
    Jesusmanifestationen samlar kristna från hela Sverige i ett enda syfte - att upphöja Jesus Kristus som herre och frälsare

Varmt välkommen till Jesusmanifestationen 2014!

Den sjunde Jesusmanifestationen

Datum: Lördagen den 17:e maj
Plats
: Kungsträdgården och på många andra platser under dagen
Tider:
Kl 09.00 till kl 17.00

Jesusmanifestationen är fokuserad på Jesus och lyfter fram kärnan i den kristna tron. Hela dagen är en form av gudstjänst med många olika uttrycksformer.
Teologiskt baseras Jesusmanifestationen på bibelordet i Johannes 14:6 och den Nicenska trosbekännelsen.


”Jesus är Vägen, Sanningen och Livet"

Tron på Jesus har en inneboende kraft att förvandla människor och omständigheter och därför vill vi tillsammans upphöja Jesus. På följande sidor hittar du kartor, platser och program.

Varmt välkommen!

MC-kortegen

Lördag kl. 13.00:
Den sedvanliga och mycket uppskattade MC-kortegen samlas på Skansbacken, Gullmarsplan - (MC-klubben Rapido) för en stund av gemensam förberedelse.

Kl. 13.30 startar kortegen mot Stockholm City och ansluter vid Birg. Jarlsgatan till den stora bönevandringen för att anlända till Kungsträdgården.
Liksom tidigare år finns MC-folket med vid gudstjänstens inledning med sin egen mycket ödmjukt pampiga proklamation.

Välkommen till Jesusmanifestationen 17 maj och SEA:s inomhustorg om Jesus som enda vägen till Gud

"Enda vägen till Gud? – det unika med Jesus i en värld full av religioner". Det är namnet på Svenska Evangeliska Alliansens inomhustorg på Jesusmanifestationen lördagen den 17 maj.

Den brittiske musikjournalisten Steve Turner skrev en gång att "alla religioner är i grunden identiska. De tror alla på kärlek och godhet. De skiljer sig bara åt i frågor om skapelse, synd, himmel, helvete, Gud och frälsning".

I Nya testamentet gör Jesus det exklusiva anspråket på att vara den enda vägen till Gud. "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig," säger han i Johannesevangeliet 14:6 och påstår därmed att alla andra livsåskådningar är oförmögna att erbjuda människan slutgiltig frälsning. Hur förhåller sig då den kristna trons exklusivitet till dagens pluralistiska och mångreligiösa samhälle?

Är Jesu egna anspråk tecken på intolerans gentemot andra livsåskådningar i dagens samhälle? Vad är det unika med Jesus i en värld full av religioner? Och hur relaterar kristna till människor som inte tror att Jesus är den enda vägen till Gud?

Välkomna till Jesusmanifestationen 2014, i Stockholm, och SEA:s inomhustorg med föredrag och panelsamtal!

Medverkande: Pelle Hörnmark (ledare Pingst FFS), Stefan
Gustavsson (generalsekreterare SEA), Elisabeth Sandlund
(opinionsredaktör Dagen), Gunilla Svensson (New Age-kännare), Victor John (EFK-missionär i Indien)
Tid: 10:30-12:30
Plats: Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82, Stockholm
Övrigt: Mer info om Jesusmanifestationen finns på www.jesusmanifestationen.se


BÖNEVANDRING I STOCKHOLM – 17 maj Sveriges kristna ber för landet! Start: Kl. 13.00 sker samling i Kungsträdgården varifrån vandringen utgår kl.13.30.

Kids Corner/Youngsters

Kl. 13.00-17.00 i Kungsträdgården
Kom till en rolig dag, fylld med olika aktiviteter för både stora och små!

För fjärde året i rad håller vi i gång Kids Corner. Detta vill vi göra för att barnen skall få vara med på sina villkor! Att de får ha en plats denna dag där de får höra om Jesus, att få möta många andra kristna barn och tillsammans manifestera Honom, Han som finns och funkar på riktigt, på deras sätt! Det handlar inte bara om hoppborgar, tävlingar och popcorn, det är också roligt, men det absolut viktigaste är att Jesus får bli centrum i deras liv, att de får uppmuntras av varandra och få växa i tron till Honom!

Under dagen blir det olika aktiviteter. Kids corner är öppet mellan 13.00-17.00 och har då tävlingar, lekar, utmaningar, ansiktsmålning, hoppborg och mycket mer igång under denna tid. Vid 13.45 avbryts alla aktiviteter och då samlas alla vid barnens scen för att ha ett ösigt barnmöte där ihop med Youngsters (www.youngsters.se). Det blir ett barnmöte med mycket sång, musik, dans och berättande om Jesus! Vid 14.45 startar Gudstjänsten för alla i Kungsträdgården, och då blir det en inledning med och för barnen. Efter den startas nästan alla aktiviteter upp igen på Kids Corner under gudstjänsten.

På Kids corner finns det ett ”böne-tält” för barnen. Vi vill att bönen, att alltid kunna vända sig till Gud, ska vara en självklarhet för barn och unga! Att det alltid finns en som ser och lyssnar! I detta tält finns det olika praktiska bönestationer, där man får be för sin familj, sina vänner, skolan, Sverige! Kom till en heldag till Jesusmanifestationen och Kids Corner med familjen!

Stefan Swärd ställer frågor till Marcus Birro

Kl. 10.30 - 12.00 Folkungakyrkan 90

Under Jesusmanifestationen ordnas under lördag förmiddag ett seminarium då Folkungakyrkans pastor Stefan Swärd ställer frågor till författaren Marcus Birro om hans tro på Jesus. Birro är en välkänd Södermalmsprofil. Birro och Swärd kommer att samtala om grunden för Jesustron, vad det kan betyda för en modern Södermalmsbo, hur gör det en skillnad, och om det är verklighet eller luftslott som vi tror på. Birro har blivit en av de mest kända kristna profilerna i Sverige.

Kalender

Inga händelser finns i kalendern

Gå till kalendern