• Sveriges kristna samlas i city
    Jesusmanifestationen samlar kristna från hela Sverige i ett enda syfte - att upphöja Jesus Kristus som herre och frälsare


Jesusmanifestation i Jönköping

En Jesusmanifestation anordnas i Jönköping den 2a maj, som utgår från Kristine Kyrka.

Den 2a maj anordnas en Jesusmanifestation i Jönköping. Vi ser fram emot detta, och ser ett ökat antal troende som ansluter sig till Jesusmanifestationen för varje år som går. Läs mer om detta här.En paus för vila år 2015 (Stockholm)

Jesusmanifestationen (JM) kommer att ta en paus under 2015, för att sedan fortsätta under 2016. Ledningsgruppen är aktiv men har en låg profil under 2015.


Arbetet är omfattande när det gäller JM och vi har diskuterat detta i ledningsgruppen. Bibeltexten i 3 Mos 25: 1-7 talar om just detta – att ta en paus. En aktiv paus som ger kraft och distans, och som ger plats till eftertanke.

"Herren talade till Mose på Sinai berg. Säg till israeliterna: När ni kommer in i landet som jag ger er, skall landet fira Herrens sabbat. I sex år skall du beså din åker, och i sex år skall du beskära dina vinstockar och bärga skörden. Men det sjunde året skall landet ha en sabbatsvila, en Herrens sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära dina vinstockar. Vad som växer upp av spillsäden efter skörden skall du inte skörda, och de druvor som växer på dina obeskurna vinstockar skall du inte plocka. Det skall vara ett år av sabbatsvila för landet."

Det är många bibeltexter som berör pendlingen mellan att vara aktiv och att vara i vila. Inte minst Jesus drog sig undan vid många tillfällen för att få vila och få tid till eftertanke.


Ledningsgruppen har siktet på 2016 men sätter av 2015 till en sabbatsvila. Vi vill uppmuntra till lokala JM runt om i landet under 2015! Fördelen detta år är att det inte blir krockar med lokala JM och JM i Kungsträdgården. Låt det få blomma med lokala initiativ under 2015 och sedan har vi en stor JM i maj 2016!


Ledningsgruppen för Jesusmanifestationen”Jesus är Vägen, Sanningen och Livet"

Tron på Jesus har en inneboende kraft att förvandla människor och omständigheter och därför vill vi tillsammans upphöja Jesus på Jesusmanifestationen.

Varmt välkommen!


Kalender

Inga händelser finns i kalendern

Gå till kalendern